Show simple item record

dc.contributor.authorHafsten, Gunhild Irene
dc.date.accessioned2018-02-26T13:05:35Z
dc.date.available2018-02-26T13:05:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487020
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen er skrevet innenfor fagfeltet misjonsvitenskap og er en empirisk basert avhandling om gateevangelisering. Avhandlingens tittel er «Med Jesus på gata i Oslo – En analyse av hvordan evangelistene i Open Air Campaigners opplever at mennesker responderer i møte med Open Air Campaigners’ gateevangelisering i Oslo». I avhandlingen svarer jeg på følgende problemstilling: «Hvordan opplever evangelistene i Open Air Campaigners at mennesker på gata i Oslo responderer i møte med Open Air Campaigners’ gateevangelisering?» Avhandlingens teoridel presenterer teori om evangelisering, basert på hovedlitteraturen som er brukt i forskningsarbeidet. Litteraturen som er anvendt, er som følger: Handbook of Personal Evangelism av dr. A. Ray Stanford, Jesus overalt. Ei bok om evangelisering av Rolf Kjøde, og Bibelen. Metoden jeg har benyttet meg av er kvalitativ metode. Det empiriske materialet mitt baserer seg på intervjuer med fem gateevangelister som har deltatt i Open Air Campaigners’ evangeliseringsarbeid i Oslo. Evangelistene har individuelt besvart en spørreundersøkelse skriftlig via e-post. I avhandlingen konkluderer jeg med at evangelistene opplever å få mest likegyldig respons, i form av at mange ikke er interessert i å samtale med dem. De opplever imidlertid å få mer positiv respons enn negativ respons. Evangelistene blir sjelden møtt med veldig negativ respons. Den mest negative responsen de opplever, er i form av protest-rop mot det som blir forkynt og sinte kommentarer. Den mest positive responsen evangelistene erfarer, er når mennesker ønsker å høre mer om Jesus, tar imot en bibel eller kommer til tro på Jesus. Selv om det ikke er mange som tar imot Jesus på gata i Oslo, er det flere som får et mer positivt syn på evangeliet etter å ha samtalt med evangelistene. Denne avhandlingen bidrar dessuten til å bekrefte og utdype noe av forskningen til Robert Matanle Siakimotu, som har skrevet doktoravhandling om Open Air Campaigners’ evangeliseringsarbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectevangeliseringnb_NO
dc.subjectgateevangeliseringnb_NO
dc.subjectOpen Air Campaignersnb_NO
dc.titleMed Jesus på gata i Oslo – En analyse av hvordan evangelistene i Open Air Campaigners opplever at mennesker responderer i møte med Open Air Campaigners’ gateevangelisering i Oslonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.source.pagenumber140nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record