Show simple item record

dc.contributor.authorNornes, Andreas
dc.date.accessioned2018-02-26T12:23:33Z
dc.date.available2018-02-26T12:23:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486994
dc.description.abstractDenne avhandlingen søker å få svar på to problemstillinger: Hvordan forløp den lokale kirkekampen seg i Horten menighet under den andre verdenskrig, og hvordan forholdt menigheten og samfunnet seg til de enkelte prestene i menigheten under krigen. Avhandlingen er skrevet ut fra et kirkehistorisk perspektiv, og begynner med en gjennomgang av sentrale hendelser i kirkekampen nasjonalt, i perioden fra krigsutbruddet og frem til prestenes embetsnedleggelse våren 1942. Gjennom analyse av en stor mengde arkivmateriell, blant annet to landssviksaker og menighetsrådsprotokoller, tegner avhandlingen så opp et bilde av hvordan kirkekampen forløp seg i Horten, organisert etter viktige hendelser eller saker som fant sted eller oppstod i menigheten i løpet av krigen. Videre undersøkes menighetens og samfunnets forhold til prestene gjennom en analyse av den tilgjengelige statistikken for denne perioden, for eksempel for antall nattverdsgjester og dåp. Vi finner at menigheten under krigen var preget av at den fikk en sokneprest som sympatiserte med NS. Dette fikk blant annet utslag i at nesten samtlige kirkelige handlinger ble utført av andre enn soknepresten, primært menighetens residerende kapellan. Samtidig ble menigheten preget av at det oppstod strid mellom en tidligere konstituert residerende kapellan og den residerende kapellanen om hvorvidt man skulle anerkjenne den nye soknepresten, eller om man skulle ignorere ham. Dette førte også til stor usikkerhet i menigheten. Samtidig som vi ser at menigheten var utsatt for mye strid i løpet av krigen, ser vi også at mye av menighetens arbeid til tross for dette fortsatte som tidligere, tilsynelatende lite påvirket av stridighetene. Dette gjaldt spesielt den delen av menighetens arbeid som var knyttet opp mot byens lekmannsorganisasjoner, da spesielt Horten indremisjon og Horten kristelige ungdomsforening. Til slutt forsøker avhandlingen å trekke opp noen lange linjer, for å forsøke å forstå hvorfor de forskjellige konfliktene oppstod, og utviklet seg slik de gjorde.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkirkekampnb_NO
dc.subjectHortennb_NO
dc.subjectNS-presternb_NO
dc.title«Tyskerne kom!» : Kirkekampen i Horten 1940-1945nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record