Show simple item record

dc.contributor.authorVæring, Mirjam
dc.date.accessioned2017-07-04T11:11:55Z
dc.date.available2017-07-04T11:11:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447736
dc.description.abstractAvhandlingen utforsker kristne kvinners sorgbearbeidelse etter skilsmisse. Studien er utformet etter fortolkende fenomenologisk analyse (IPA) som metode, og er en empirisk undersøkelse hvor fem kvinner er intervjuet etter en semi-strukturert intervjumodell. Avhandlingen har en tverrfaglig tilnærming til tema, hvor filosofiske-, sosiologiske-, religionsvitenskapelige- og religionspsykologiske teorier flettes sammen for å bidra med en nyansert forståelse av troens rolle i bearbeidelse av skilsmissesorg. Prosjektets problemstilling er: Hvilken rolle spiller religiøs tro i mestring av skilsmissesorg for kristne kvinner? For å svare på problemstillingen har jeg valgt å arbeide med temaet gjennom to forskningsspørsmål: 1) Hvordan konstruerer individet mening gjennom sorgprosessen etter en skilsmisse? 2) Hvilke religiøse mestringsstrategier kommer til uttrykk i de ulike sorgstadiene som beskrevet i Kübler Ross teorier? Studiens målsetting er å bidra til å øke kunnskap og forståelse om hvilken rolle personlig kristen tro spiller inn i opplevelsen av en skilsmisse og bearbeidelse av sorgen over det tapte samlivet. Jeg presenterer hvordan studien er designet med tanke på hvordan man kan forske på subjektiv opplevelse av et fenomen. Studiens litteraturgjennomgang er formet rundt følgende tema: skilsmisse i det moderne samfunnet, individets opplevelse av å gjennomgå en skilsmisse og holdninger til skilsmisse i kristne miljøer. Teorikapittelet utforsker menneskers konstruksjon av meningssystemer og væren-i-verden. Denne forståelsen av individet opplevelse av livet er underliggende for den teoretiske redegjørelsen av sorgstadier og mestringsstrategier. Informantenes skilsmisseopplevelser presenteres i lys av sorgstadiene med et spesielt fokus på ulike uttrykk for religiøs mestring. Avslutningsvis redegjør jeg for hvordan kvinnenes opplevelser kan forstås i lys av religiøs mestring slik de kommer til uttrykk gjennom sorgstadiene. Studien avsluttes ved å se forskningsspørsmålene i lys av menneskers behov for å oppleve mening gjennom bearbeidelse av sorg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectskilsmissenb_NO
dc.subjectfenomenologinb_NO
dc.subjectkvinnernb_NO
dc.titleFred midt i kaoset: en fortolkende fenomenologisk studie av kristne kvinners skilsmissesorgnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160::Filosofi: 161nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153nb_NO
dc.source.pagenumber143nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record