Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØverland, Petter
dc.date.accessioned2017-07-04T08:24:53Z
dc.date.available2017-07-04T08:24:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447698
dc.description.abstractUtdanning for bærekraftig utvikling erstattet tidligere nasjonale og internasjonale mål om en miljøvernsutdanning. Dette som følge av definisjonen av bærekraftig utvikling som søkte en utvikling der økonomi, sosiale forhold og klima/miljø skulle utvikle seg i et samspill hvor det ene ikke fikk forrang for de andre. Utdanning for nettopp dette har vært ansett som nødvendig for at mennesket skal bevege seg i en bærekraftig retning. Denne oppgaven har fokus på hvordan samfunnsfaglærere ved videregående skoler i Norge opplever deres mulighet til å drive en utdanning for bærekraftig utvikling. For å undersøke dette har det blitt gjennomført kvalitative semistrukturerte dybdeintervjuer med fire lærere ved tre forskjellige videregående skoler. Intervjuene har vært fenomenologisk inspirert ved at det har vært fokus på lærernes opplevelser og erfaringer. Lærerne har i hovedsak blitt spurt om deres forhold til utdanning for bærekraftig utvikling. Dette med bakgrunn i oppgavens forskningsspørsmål som omhandler deres private og fagspesifikke forhold til temaet. Deretter lærernes forhold til tverrfaglig arbeid med temaet. Avslutningsvis ble de spurt om hvilke utfordringer de møter i arbeidet med temaet i praksis. Lærerne er stort sett positive til utdanning for bærekraftig utvikling, og deres personlig forhold til temaet kan beskrives som lite problematisk. De er opptatt av at elevene skal være bevisste slik at det selv kan bidra til bærekraftig utvikling. Dette ved at de fokuserer på aktuelle temaer som er relevante for elevene. Det som karakteriseres som de avgjørende utfordringene for lærerne, har i oppgaven blitt identifisert som tre ulike kontekster. Disse kontekstene baserer seg på at for å utøve utdanning for bærekraftig utvikling fordrer det et tverrfaglig samarbeid innad i skole og med eksterne aktører. De ulike kontekstene viser i denne oppgaven at det er opp til ledelsen og øvrige kollegaer å bidra gjennom samarbeid til virkeliggjørelse av utdanning for bærekraftig utvikling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbærekraftig utviklingnb_NO
dc.subjectutdanningnb_NO
dc.subjectvideregående skolernb_NO
dc.titleUtdanning for bærekraftig utvikling i et samfunnsfaglig perspektiv: en kvalitativ studie om samfunnsfaglæreres opplevelser ved videregående skoler om utøvelse av utdanning for bærekraftig utviklingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel