Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøwø, Inger Marie Falch
dc.date.accessioned2017-07-03T12:43:53Z
dc.date.available2017-07-03T12:43:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447630
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om fenomenet hverdagsintegrering med utgangspunkt i Rissa kommune. Tema for oppgaven er «De er familien min». Diakoni som hverdagsintegrering – en casestudie fra Rissa. Problemstillingen for oppgaven er dette: Er dette diakoni? Hva kjennetegner relasjonene mellom flyktninger og frivillige i studien, og hva motiverer de frivilliges engasjement? Oppgaven er en kvalitativ undersøkelse i form av en casestudie. Jeg har foretatt intervju av til sammen 14 personer basert på en semistrukturert intervjuguide. Personene jeg har intervjuet er i hovedsak frivillige og flyktninger som har kontakt med hverandre. Felles for disse er at kontakten direkte, eller indirekte har oppstått gjennom kirken og kontakter i menigheten. Undersøkelsen omfatter både kristne og muslimske flyktninger. Diakonen og leder for flyktningetjenesten i kommunen er også intervjuet Det teoretiske bakteppet er hovedsakelig diakonfaglig teori, teori om frivillighet kirkedokumenter og dokumenter fra blant annet IMDI. Undersøkelsen kan være med på å gi et blikk inn i hva hverdagsintegrering kan inneholde, og ikke minst bety for de impliserte. Utvalget er forlite til å kunne si noe generelt om fenomenet, men jeg mener at den likevel kan ha betydning. Nestekjærlighet og interesse er noe av motivasjonen bak engasjementet hos de frivillige. Dette beskrives nærmere i analysen. Det jeg finner mest interessant er at det har utviklet seg nære relasjoner mellom mange av flyktningene og de frivillige. Relasjonene beskrives som venne- eller familierelasjoner. En form for konklusjon i oppgaven er at det fenomenet som beskrives i oppgaven er diakoni, i form av allmenn diakoni. Det konkluderes samtidig at hvis den organiserte diakonien må være forsiktig med å ikke etablere tiltak der det er behov, og at det uansett ikke er hensiktsmessig å lage særtiltak for flyktninger, men heller lose dem inn i ordinære tiltak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDiakoninb_NO
dc.subjectfrivillighetnb_NO
dc.subjectintegreringnb_NO
dc.subjectRissa kommunenb_NO
dc.title«De er familien min»: diakoni som hverdagsintegrering – en casestudie fra Rissanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150nb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel