Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSteinsland, Thomas
dc.date.accessioned2017-06-29T09:37:40Z
dc.date.available2017-06-29T09:37:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447331
dc.description.abstractOppgaven tar for seg læreres forhold til planlegging av undervisning og improvisasjon. Lærere gir uttrykk for at de ofte må improvisere i undervisningen fordi de ikke har forberedt seg godt nok. Denne oppgaven ser på hvordan denne improvisasjonen ser ut i klasserommet. Den tar også for seg forholdet mellom undervisningsplanlegging og improvisasjon og ser på hvordan lærerne planlegger undervisningen sin. Oppgavens problemstilling er: Hvordan bruker lærere improvisasjon i undervisningen? For å besvare problemstillingen har jeg benyttet meg av observasjon og intervju som metode. Hovedfokuset har vært på intervjuene, mens observasjonene har fungert som en inspirasjon til intervjuguide og for å finne eksempler på hvordan improvisasjon kan se ut i klasserommet. Oppgaven har en tre-delt teoridel der undervisningsplanlegging, klasseledelse og improvisasjon blir gjort rede for. Teoridelen viser at undervisningsplanlegging og improvisasjon hører til klasseledelse. Lærerne legger vekt på at tiden gjør at de ikke får forberedt seg like godt som de ønsker. De sier også at improvisasjonen blir best når den skjer innenfor noen rammer. Særlig nevnes en god plan som en viktig ramme. Improvisasjonen skjer både fordi lærerne blir tvunget ved at det skjer noe uforutsett, fordi de ikke har forberedt seg, eller fordi de ønsker det ved å for eksempel svare på et spørsmål fra en elev.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectundervisningnb_NO
dc.subjectimprovisasjonnb_NO
dc.titlePlanlegging av undervisning og improvisasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.source.pagenumberVI, 89nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel