Show simple item record

dc.contributor.authorKnudsen, Marcus Mauricio
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.date.accessioned2017-03-02T14:17:57Z
dc.date.available2017-03-02T14:17:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432789
dc.description.abstractOppgavens problemstilling lyder: ”I hvilken grad stemmer informantenes vurdering av eget medborgerskap og integrering, med hva studiens teori beskriver som godt medborgerskap og god integrering?”. Studiens problemstilling er bygget på min hypotese som lyder: ”flertallet av ungdommene jeg møtte ved Groruddalen Røde Kors Ressurssenter var godt integrert i sitt lokalsamfunn”. Etter en innsnevring av studiens potensielle informanter, ble hypotesen lydene slik: ”Unge voksne i alderen 18-23 som har somaliske røtter og er bosatt i Groruddalen/Oslo området er godt integrert i sitt lokalsamfunn Thomas Hylland Eriksens integreringsteori fra boken Samfunn, Cora Alexa Døvings bok Integrering teori og empiri og Stoltenberg II regjeringens stortingsmelding med navn En helhetlig integreringspolitikk danner studiens teori grunnlag. Studien er en induktiv og kvalitativ studie. Jeg bruker semistrukturerte intervjuer til å samle data fra mine fem informanter. Intervjuene inneholder ni åpne spørsmål. Informantene er funnet gjennom et stratifisert målrettet utvalg og snøballmetoden. Studiens innsamlede data blir analysert ved hjelp av tematisk analyse. Studien konkludere med at studiens hypotese blir bekreftet når de innsamlede data settes i lyset av studiens teorier.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmedborgerskapnb_NO
dc.subjectintegreringnb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectOslonb_NO
dc.subjectSomalianb_NO
dc.titleMedborgerskap og integreringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber109nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record