Show simple item record

dc.contributor.authorTorp, Guro Hauge
dc.date.accessioned2016-10-07T12:15:06Z
dc.date.available2016-10-07T12:15:06Z
dc.date.issued2016-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2413483
dc.description.abstractKRLE undervisningen skal etter læreplanen LK06 ble innført fremme elevenes leseferdigheter. Denne oppgaven utforsker problemstillingen: Kan det å lese skjønnlitteratur i KRLE-undervisningen føre til oppnåelse av formålet med faget? For å svare på problemstillingen stilles to forskningsspørsmål som skal avgrense og konkretisere oppgavens innhold. Disse er: 1. Kan skjønnlitteratur bidra til forståelse på tvers av forskjeller i oppfatninger av livssynsspørsmål? Og 2. Kan skjønnlitteratur bidra til etisk bevissthet og refleksjon omkring etiske dilemma? Oppgaven er et teoretisk studie med tar utgangspunkt i Hans Georg Gadamer´s teorier om hermeneutikk og fortolkning, samt Martha Nussbaum´s teorier om utvikling av forestillingsevnen. Oppgavens funn skal vise til om lesing av skjønnlitteratur kan brukes i skolen for å gi elevene mulighet til å forstå andre mennesker, ta den andres perspektiv og sette seg inn i situasjoner og tankesett de selv ikke har. Skjønnlitteraturen skiller seg fra fagtekster siden den har en tendens til å henvende seg til leserens følelser og tanker, og preges av sitt frie forhold til virkeligheten. Selv med utgangspunkt i det fiktive kan den formidle noe om andre mennesker. I læreplanen LK06 presiseres det at skjønnlitteraturens forhold til lesing har en like naturlig plass i opplæringen som faglitteraturen. I skolen i dag brukes ofte skjønnlitteraturen i språkfagene, samtidig som at lærere i alle fag skal være språklærere. Der det er skrift er det også potensiale for læring. For at elevene skal kunne forstå teksten forutsetter det at de har tilstrekkelige leseferdigheter i bunn, og at teksten er tilpasset deres evner og interesser. Om elevene leser skjønnlitteraturen med et utforskende blikk og om arbeidsrammen er tilpasset kan de utvide egen forståelseshorisont og oppøve forestillingsevnen. Ved å erfare sannhet i tekst kan elevene oppdage at andre mennesker har et skjult og komplekst indre. som vil hjelpe dem til å videre vurdere andres handlinger og avgjørelser i et mer nyansert helhetsbilde.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectskjønnlitteraturnb_NO
dc.subjectKRLEnb_NO
dc.subjectundervisningnb_NO
dc.titleSkjønnlitteratur og KRLE-undervisningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumberVI, 71nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record