Show simple item record

dc.contributor.authorFinsådal, Ingrid
dc.date.accessioned2016-08-29T11:50:04Z
dc.date.available2016-08-29T11:50:04Z
dc.date.issued2016-08-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402467
dc.description.abstractDenne oppgaven er en analyse av Jobs bok i lys av Yaloms teori om de eksistensielle grunnvilkårene: døden, friheten, isolasjonen og meningsløsheten. Problemstillingen jeg har valgt er todelt: 1) Hva kjennetegner Yaloms forståelse av de eksistensielle grunnvilkårene? 2) Hvordan beskrives de eksistensielle grunnvilkårene i Jobs bok, og på hvilken måte kan Yaloms teori gi forståelse til Jobs erfaringer av å prøve komme til rette med sin livssituasjon (skjebne)? Det første spørsmålet legger opp til en redegjørelse av Yalom sin teori, som jeg ved hjelp av annen litteratur underbygger. Svarene jeg får i denne delen av oppgaven har jeg så brukt som ”briller” for lesningen av Jobs bok. Oppgaven gir likevel ikke noen endelige svar på hvordan de eksistensielle vilkårene kommer frem i boken som helhet. Selv om vennene; Elifas, Bildad, Sofar og Elihu spiller en viktig rolle i analysen, ligger hovedfokuset hele veien på vilkårenes innvirkning og betydning for karakteren Job. Metoden for denne oppgaven tilhører den kvalitative gruppen der ulike former for hermeneutisk metode gjør seg gjeldende. Oppgaven dreier seg om en fortolkning av en tekst, der målet ikke er å finne tilbake til forfatterens intensjon eller tre inn i tekstens historiske horisont, men å fortolke meningen som ligger i teksten selv. I denne oppgaven bruker jeg Yaloms teori om de eksistensielle grunnvilkårene som en hermeneutisk nøkkel for å åpne noe av meningsuniverset i Jobs bok. Oppgavens teori og analyse ender opp i en diskusjon, som for det første inneholder en drøfting av den allmennmenneskelige holdbarhet i Yaloms teori. For det andre, ulike måter å forstå Jobs (og vennenes) forsøk på å komme til rette med sin situasjon innenfor rammene av Yaloms teori. Og for det tredje, hvorvidt teorien fungerer som ”gode briller” for å forstå Jobs situasjon og forhold til seg selv, verden og Gud.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectYalom, Irvin D.nb_NO
dc.subjectJobs boknb_NO
dc.titleEt nærmøte med eksistensens grunnvilkår : en analyse av Jobs bok i lys av Irvin D. Yaloms teori om de eksistensielle grunnvilkårene: døden, friheten, isolasjonen og meningsløshetennb_NO
dc.typeSpesialavhandlingnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150nb_NO
dc.source.pagenumber72 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record