Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnesen, Jon Ivar
dc.date.accessioned2016-04-08T09:26:34Z
dc.date.available2016-04-08T09:26:34Z
dc.date.issued2016-04-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2384616
dc.description.abstractHovedproblemstillingen i denne oppgaven er: Hvordan involveres konfirmantene i gudstjenestearbeidet i menighetene i Møre bispedømme? Dette er forsøkt kartlagt ved hjelp av en spørreundersøkelse blant de hovedansvarlige for konfirmantarbeidet i menighetene i Møre. Oppgaven starter med en gjennomgang av utviklingen av samtalegudstjenesten gjennom historien i Den norske kirke og prøver gjennom spørreundersøkelsen å finne ut hvordan ulike samtalegudstjenester blir gjennomført i nåtiden. Videre sammenlignes menigheter med og uten samtalegudstjeneste for å finne ut om det er forskjell på hvordan konfirmanter involveres i gudstjenestearbeidet i disse menighetene. Spørreundersøkelsen kartlegger i hvor stor grad ulike oppgaver i gudstjenesten er tatt i bruk for å involvere konfirmantene som medarbeidere i gudstjenestene. Tre forskningsspørsmål utdyper problemstillingen. 1: Hvilke former for involvering av konfirmantene har menighetene i eller utenom samtalegudstjeneste? 2: Hvilke holdninger til konfirmantmedvirkning og til samtalegudstjeneste har de hovedansvarlige for konfirmantarbeidet i menighetene? 3: Har faktorer ved menigheten eller hovedansvarlig for konfirmantarbeidet sammenheng med hvordan konfirmantene involveres i gudstjenestearbeidet? Med en kvantitativ forskningsstrategi forsøkes problemstillingen besvart ved hjelp av tall og statistikk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkonfirmantarbeidnb_NO
dc.subjectkonfirmasjonnb_NO
dc.subjectgudstjenesternb_NO
dc.subjectMøre bispedømmenb_NO
dc.subjectDen norske kirkenb_NO
dc.titleKonfirmantmedvirkning i gudstjenestearbeidet. Hvordan involveres konfirmantene i gudstjenestearbeidet i menighetene i Møre bispedømme?nb_NO
dc.title.alternativeConfirmand participation in the church service worknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150nb_NO
dc.source.pagenumber82 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel