Show simple item record

dc.contributor.authorRefvem, Olav
dc.date.accessioned2014-10-09T13:41:38Z
dc.date.available2014-10-09T13:41:38Z
dc.date.issued2014-10-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223504
dc.description.abstractKlassisk kalvinsk, arminiansk og luthersk lære om forutbestemmelse og utvelgelse representerer tre viktige dogmatiske posisjoner med viktige forskjeller. Debatten mellom dem – og særlig de to førstnevnte – er stadig aktuell, et halvt millennium etter reformasjonen. Den føres ikke minst i populærvitenskapelige publikasjoner. I denne diskusjonen står naturligvis spørsmålet om tekstlig støtte i Skriften sentralt, og det er også dette vi skal undersøke nærmere her – så inngående dette arbeidets format tillater. Hvilket bilde av forutbestemmelse og utvelgelse får vi hos Paulus? Kan hans tekster tas til inntekt for en dobbelt predestinasjonslære av klassisk kalvinsk fasong? Eller peker tekstene på viktige punkter i motsatt retning? Vi skal undersøke ikke bare hva tekstene eksplisitt sier, men også hvilke logiske implikasjoner eksegesen kan – eller nettopp ikke kan – gi grunnlag for. Betyr noens utvelgelse at det finnes andre som ikke kan komme til tro? Betyr noens forutbestemmelse at de med absolutt sikkerhet når det evige liv? Begge antagelser skal vise seg svært vanskelige å begrunne ut ifra det paulinske materiale. Hos Paulus finner vi ikke grunnlag for å hevde at de som ble utvalgt på forhånd, må komme til tro og frelse, og at utvelgelsen dermed var begrenset til bare noen allerede i utgangspunktet. Vi finner med andre ord ikke grunnlag for å ta Paulus til inntekt for en absolutt, og dermed dobbelt, predestinasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectpredestinasjonnb_NO
dc.subjectPaulus, apostelnb_NO
dc.subjectdogmatikknb_NO
dc.subjectutvelgelsenb_NO
dc.subjectforutbestemmelsenb_NO
dc.titleForutbestemmelse hos Paulus : en fortolkning av sentrale tekster i et dogmatisk perspektivnb_NO
dc.title.alternativePredestination in Paul. An analysis of central texts from a dogmatic perspective.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150nb_NO
dc.source.pagenumber137nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record