Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsen, Helga Victoria Aas
dc.date.accessioned2014-09-15T13:40:03Z
dc.date.available2014-09-15T13:40:03Z
dc.date.issued2014-09-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219775
dc.description.abstractFølgende forskningsspørsmål er satt for avhandlingen min: ”På hvilken måte bidrar Sjømannskirken til å bevare nordmenns nasjonale identitet?” I spørsmålet ligger det en forutsetning om at Sjømannskirken faktisk bidrar til å bevare nordmenns nasjonale identitet. Forskningen min tar utgangspunkt i egne erfaringer fra min tid som ansatt, og jeg tar med meg min forforståelse inn i undersøkelsen. En interessant oppdagelse jeg gjorde som jeg ikke hadde regnet med i utgangspunktet var hvor viktig lokale fellesskap var for informantene mine. Jeg gikk inn i undersøkelsen med hovedfokus på sjømannskirken som fellesskap, og oppdaget at de uformelle lokale fellesskapene var viktigst for det sosiale. Jeg gikk også inn i undersøkelsen med en antakelse om hvorvidt informantene oppfattet seg som norske eller engelske. Kun en av informantene mine var gift med en engelskmann, og hun var også den som oppfattet seg som mest engelsk. De andre hadde en større opplevelse av å være annerledes i det engelske samfunnet, og dette ser ut til å være en kombinasjon av deres egen norske bakgrunn og mannens kulturelle bakgrunn. Til slutt diskuterte jeg hvorvidt man egentlig kan idealisere det å bevare det norske når man bor i utlandet, og om ikke dette også betyr at vi i Norge må tilrettelegge for at de som flytter hit får bevare sin nasjonale identitet. Jeg tror at det er viktig for alle mennesker å kunne få beholde røttene sine samtidig som identiteten deres endres når de flytter ut av hjemlandet. Det er ulikt hvor viktig dette er for den enkelte, og dermed er det viktig at det er et tilbud mer enn et krav.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSjømannskirkennb_NO
dc.subjectnordmennnb_NO
dc.subjectidentitetnb_NO
dc.titleUtflyttede nordmenn og Sjømannskirken : på hvilken måte bidrar Sjømannskirken til å bevare nordmenns nasjonale identitet?nb_NO
dc.title.alternativeEmigrated Norwegians and The Norwegian Church Abroadnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel