Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLervåg, Jan Arne
dc.date.accessioned2014-09-09T10:27:14Z
dc.date.available2014-09-09T10:27:14Z
dc.date.issued2014-09-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219119
dc.description.abstractProblemstillingen i denne avhandlingen var: «På hvilken måte kan internasjonal diakoni være politisk?» KN ble valgt som representant for internasjonal diakoni. Kampanjen Nyt Afrika som KN hadde i 2012 ble valgt som case. For å løse problemstillingen ble det sett på ulike perspektiver på diakoni, utviklingsteori og noe om hvilke konsekvenser fremstillingen av land som Afrika kan få. Nyt Afrika-kampanjen ble analysert ved bruk av en innholdsanalyse. Analysen ble gjort ved å sortere funn fra materiale under tematiske overskrifter, og drøfte hvilke politiske trekk som kunne spores i disse. I materialet ble det funnet mye politisk stoff. I lys av perspektivene på diakoniens samfunnspolitiske dimensjon i kapittel 3, viste det seg at mye av materialet kunne relateres til disse. Dette ser man blant annet når KN henvender seg til myndighetene, når de kritiserer urettferdighet og ved at de tar parti med fattige. Det er altså godt belegg for å hevde at KNs Nyt Afrika-kampanje er innenfor hva man kan kalle politisk diakoni, profetisk diakoni, eller det som kan benevnes som diakoniens samfunnspolitiske dimensjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titlePolitikk og internasjonal diakoni. En kvalitativ studie av Kirkens Nødhjelps "Nyt Afrika" kampanjenb_NO
dc.title.alternativePolitics and international diakonianb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360nb_NO
dc.subject.nsiDiakoninb_NO
dc.subject.nsiAfrikanb_NO
dc.subject.nsiKirkens Nødhjelpnb_NO
dc.subject.nsiPolitikknb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel