Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNyhus, Ingrid W.
dc.date.accessioned2014-07-09T11:16:47Z
dc.date.available2014-07-09T11:16:47Z
dc.date.issued2014-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/197297
dc.description.abstract1) ”Hvordan bør vi forstå troens tilblivelse og utvikling i et psykologisk perspektiv? 2) ”Hva skyldes eventuelt ulikhetene i synet på dette i de sentrale psykologiske teoriene som presenteres her?” Problemstillingen jeg har valgt, er todelt. Det første spørsmålet legger opp til redegjørelse og noe drøfting. Jeg kan ikke svare på spørsmålet uten først å presentere noen aktuelle psykologiske perspektiver på troens tilblivelse og utvikling. Jeg velger derfor å presentere fire sentrale psykologiske teoriers syn på dette. Det andre spørsmålet er en forlengelse av det første spørsmålet, og er en underproblemstilling. Gjennom presentasjonsdelen vil jeg også se hvilke ulikheter som fremtrer og hva årsaken til disse ulikhetene kan skyldes, slik kan jeg svare på problemstillingens andre del. Begge spørsmålene fører nødvendigvis med seg noen mindre delproblemstillinger: Finnes det overhode noen trosutvikling? Er det egentlig snakk om ulikheter, eller er det snarere snakk om ulike vektlegginger i de ulike teoriene? Kan man snakke om umodne og modne former for tro, eller gudsbilder? Alle disse mindre spørsmålene vil jeg berøre i løpet av oppgaven, selv om jeg ikke har noen ambisjon om å svare utfyllende på disse spørsmålene. Det vil nødvendigvis være et overordnet fokus å lete frem det idemessige tankeinnholdet, som direkte eller indirekte, sier noe om hvordan disse psykologiske teorien forstår troens oppkomst og utvikling, og derigjennom se etter mulige årsaker til disse ulikhetene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Andre psykologiske fag: 279nb_NO
dc.subjectReligionspsykologinb_NO
dc.subjectTronb_NO
dc.titleTroen sett fra psykologiske perspektiver. En fremstilling av sentrale psykologiske teoriers forståelse av troens tilblivelse og utviklingnb_NO
dc.typeSpesialavhandlingnb_NO
dc.source.pagenumber67 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel