Show simple item record

dc.contributor.authorMarkussen, Jeanette Kalmar
dc.date.accessioned2014-07-09T10:38:12Z
dc.date.available2014-07-09T10:38:12Z
dc.date.issued2014-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/197285
dc.description.abstractHensikten med studiet er å undersøke hva kirken i Oslo gjør, med tanke på å undersøke hvordan kirken kan spille en sterkere rolle. Her blir det også naturlig å belyse kirkens begrensninger og eventuelle hinder som kan stå i veien for et slagkraftig diakonalt arbeid. I hovedsak kommer oppgaven til å ha et lokalt fokus på kirkens diakonale arbeid med menneskehandel i Oslo. Dette fordi dette er en kontekst jeg har kjennskap til fra før, noe som gjør det lettere å navigere i terrenget av menigheter og diakonale organisasjoner. Videre er Oslo byen med mest prostitusjon i Norge, og når man vet at mange av kvinnene i prostitusjonsmiljøet er utsatt for menneskehandel mener jeg at det gjør undersøkelsen relevant. På grunn av menneskehandelens og kirkens grenseoverskridende karakter kommer jeg likevel til å bringe inn globale perspektiv underveis i behandlingen av teori og datamaterialet. Dette skinner igjennom i hovedproblemstillingen. Jeg mener undersøkelsen er meget relevant for den globale kirke da kirkens diakonale oppdrag er forankret i det samme fundamentet, står ovenfor mange av de samme utfordringene hva angår problematikken, er i behov av samarbeid og økt kunnskap om tematikken og dens kontekstuelle variasjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO
dc.subjectMenneskehandelnb_NO
dc.subjectDiakoninb_NO
dc.subjectSeksuell utnyttelsenb_NO
dc.titleKirkens møte med menneskehandel. Et kvalitativt studie av kirkens diakonale rolle i forhold til å bekjempe seksuell utnyttelse av kvinner gjennom menneskehandelnb_NO
dc.title.alternativeThe role of the church in combating human traffickingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record