Show simple item record

dc.contributor.authorReiten, Ole Thomas Bientie
dc.date.accessioned2014-07-08T12:54:21Z
dc.date.available2014-07-08T12:54:21Z
dc.date.issued2014-07-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/197269
dc.description.abstractDe utfordringer Moltmann finner kan skilles i to grupper: (1) utfordringer som har med menneskets virkelighets- og selvforståelse å gjøre, og (2) utfordringer i samfunnet. Man kan også kalle dem for interne og eksterne utfordringer. Jeg vil se nærmere på disse i kapittel 4. Siktemålet for denne oppgaven er å se på hvordan Moltmann bruker kristologien til å svare på disse utfordringene og på den måten gjør den relevant. Dette bringer meg til problemstillingen: Hvilke konsekvenser får målsettingen om å gjøre den kristne tro relevant for mennesker i dag for kristologien hos Moltmann? Jeg har valgt å fokusere på Moltmanns formulering av Jesu fødsel og Jesu oppstandelse. Ved å se på Moltmanns forståelse av Jesu fødsel får vi et spennende blikk inn i hvordan en kristologisk kan arbeide med bibelmateriale for å besvare/nytolke et tema. Moltmanns arbeide med Jesu oppstandelse gir også til dels en innføring i arbeide med bibelmateriale, men her forholder han seg til et mer spredt bibelmateriale. Vi vil også se at han her går inn i en mer filosofisk diskusjon/argumentasjon. På bakgrunn av dette kunne jeg valgt en mer presis problemstilling i retning: hvilke konsekvenser Moltmanns målsetning får for hans forståelse av Jesu fødsel og oppstandelse? men siden Jesu fødsel og oppstandelse ikke kan sees isolert sett, men er temaer som er nært knyttet opp mot andre spørsmål, blir det ikke helt treffende med en slik presisering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.subjectkristologinb_NO
dc.subjectMoltmann, Jürgennb_NO
dc.subjectJesu fødselnb_NO
dc.subjectJesu oppstandelsenb_NO
dc.titleEn kristologi for mennesker i dag? en analyse av Jürgen Moltmanns forståelse av Jesu Kristi fødsel og oppstandelse i The Way of Jesus Christnb_NO
dc.typeSpesialavhandlingnb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record