Show simple item record

dc.contributor.authorPersson, Bo Lennart
dc.date.accessioned2015-10-02T08:44:05Z
dc.date.available2015-10-02T08:44:05Z
dc.date.issued2015-10-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/1910753
dc.description.abstractSeksuelle overgrep mot gutter og menn er et tema som i det siste har vært gjenstand for økt interesse i samfunnet og innenfor forskning. Et moderat anslag for forekomst tilsier at 5-10 % av alle menn har vært utsatt for seksuelle overgrep. Vold og overgrep påvirker et bredt spekter av livsområder som har betydning for helse og livskvalitet. Sjelesorg i møte med overgrepsutsatte kan sees som et tilbud som gir mestringshjelp og bidrar til helingsprosesser. Det trengs kunnskap om hvordan kirkelige tilbud, slik som sjelesorg kan bidra til bearbeidelse hos overgrepsutsatte. Denne studien tar for seg overgrepsutsatte menns opplevelse av sjelesorgskontakt. Det blir utviklet kunnskap innenfor relasjonelle kategorier om problemområder og bearbeidelsesbehov hos menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep i en menighetssammenheng. Bearbeidelse blir diskutert i et kjønnsperspektiv. Videre blir det utviklet kontekstbestemte beskrivelser for sjelesørgerisk kompetanse og sjelesorg i møte med overgrepsutsatte. Her blir positive og problematiske sider ved sjelesorgsutøvelsen drøftet. Sjelesorgen har i denne sammenhengen i hovedsak en støttende rolle og en rolle som tilrettelegger for helende prosesser. Sjelesorgens mest fremtredende funksjoner i studien er å tilby omsorg og krisestøtte, samt å tilby et eksistensielt rom for bearbeidelsen. Kjønn har betydning i sjelesorgen som en faktor i menns bearbeidelse av overgrepserfaringer. Andre spørsmål om hvordan kjønn innvirker på sjelesorgen blir også drøftet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectseksuelle overgrepnb_NO
dc.subjectmennnb_NO
dc.subjectsjelesorgnb_NO
dc.titleMenn imellom. En kvalitativ studie av forventninger og behov i møte med sjelesørgere hos menn som har vært utsatt for seksuelle overgrepnb_NO
dc.title.alternativeBetween men: A qualitative study of needs and expectations in pastoral care for male survivors of sexual abusenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360nb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record