Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorValen-Sendstad, Johan
dc.date.accessioned2013-11-21T15:54:45Z
dc.date.available2013-11-21T15:54:45Z
dc.date.issued2013-11-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161431
dc.description.abstractGjennom ordene: ”Den som er døpt og tror er velkommen til nattverdbordet” settes tro og dåp som premiss for å delta i nattverden. Det gir grønt lys til noen og rødt til andre. Denne oppgaves problemstilling tar utgangspunkt i et av disse premissene, i det den spør: Er dåp en forutsetning for å delta i nattverden? Et ja/nei spørsmål hvor målet er å svare nettopp det; ja eller nei. Men selv om oppgaven søker etter et svar som sier enten eller, må en ta høyde for at konklusjonen vil uttrykke et ja eller nei etterfulgt av et men. Et annet viktig poeng ved oppgavens ordlyd er å merke seg nøkkelordet forutsetning. Vårt endelige mål og oppdrag går ikke på å finne ut om dåpen er hensiktsmessig eller god å ha i møte med nattverden, men om det er en forutsetning for å overhodet få delta i nattverden. Hvis oppgavens konklusjon kun finner dåpen som hensiktsmessig vil svaret på oppgavens problemstilling være; nei, men… Forutsetning er et sterkt ord og det defineres som det å gå ut fra noe som gitt3. Det er et ord som ikke etterlater seg mye tvil, noe det heller ikke kan være hvis svaret på problemstillingen skal være; ja. Gjennom ordene: ”Den som er døpt og tror er velkommen til nattverdbordet” settes tro og dåp som premiss for å delta i nattverden. Det gir grønt lys til noen og rødt til andre. Denne oppgaves problemstilling tar utgangspunkt i et av disse premissene, i det den spør: Er dåp en forutsetning for å delta i nattverden? Et ja/nei spørsmål hvor målet er å svare nettopp det; ja eller nei. Men selv om oppgaven søker etter et svar som sier enten eller, må en ta høyde for at konklusjonen vil uttrykke et ja eller nei etterfulgt av et men. Et annet viktig poeng ved oppgavens ordlyd er å merke seg nøkkelordet forutsetning. Vårt endelige mål og oppdrag går ikke på å finne ut om dåpen er hensiktsmessig eller god å ha i møte med nattverden, men om det er enno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectDåpno_NO
dc.subjectNattverdno_NO
dc.subjectTeologino_NO
dc.titleEr dåp en forutsetning for å delta i nattverden? En systematisk teologisk drøftelse av sammenhengen mellom dåp og nattverdno_NO
dc.typeSpesialavhandlingno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.source.pagenumber50no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel