Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLandgren, Knut Göran
dc.date.accessioned2013-07-11T07:39:47Z
dc.date.available2013-07-11T07:39:47Z
dc.date.issued2013-07-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161397
dc.description.abstractDet finns ett tydligt problem i de förändringar som den svenska folkkyrkan genomgått sedan förra seklets början. När folkkyrkotanken utformades hade kyrkan ett stort inflytande i sam- hället. Man kunde genom skolan bedriva dopundervisning, prästen fanns med i skolstyrelsen och kyrkan fanns med i samhället som en naturlig del. Under 1900-talets första år ifrågasattes detta från olika håll. Idag är situationen helt annorlunda. Vi står inför att kyrkans roll är påtagligt marginaliserad. Flera av de olika nomineringsgrupperna har en politisk förankring, och de olika partierna gör uttalanden om kyrkan. Samtidigt tillhör kyrkan i hög grad den tredje sektorn, frivillighetsek- torn. Allt detta ställer kyrkan inför ett problem. Hur ska kyrkans budskap, människosyn m.m. kunna förmedlas i ett samhälle för vilket kyrkan ter sig alltmer främmande. Folkkyrkotanken har omhuldats som en tanke att kyrkan ska vara en kyrka för hela folket. Jag kommer att lyfta fram fyra olika förhållningssätt, där frågan i förlängningen blir i vilken mån de olika folkkyrkouppfattningarna ser faran med kyrkans marginalisering, och vilka slutsatser man drar. Tänker man sig mission och hur tänker man sig mission? En viktig fråga i det här sammanhanget blir även i vilken mån de olika folkkyrkomodellerna överensstämmer med det lutherska fundament som kyrkan vilar på. Finns det även i det lut- herska tänkandet frön till ett missionstänkande? Kan det missionella tänkandet, som vi redo- gör för längre fram i uppsatsen, förenas med en luthersk tro?no_NO
dc.language.isosweno_NO
dc.subjectFolkekirkenno_NO
dc.subjectSverigeno_NO
dc.subjectMisjonno_NO
dc.subjectLutherske kirkerno_NO
dc.titleFolkkyrka och mission i en luthersk kontext : missionell missionsförståelse i relation till luthersk kyrkoförståelse och folkkyrkotankenno_NO
dc.title.alternativeFolk-Church and Mission in a Lutheran Context - Missional understandning of mission in relation to Lutheran understanding of the Church and the Folk-Churchconcept.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.source.pagenumber93no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel