Show simple item record

dc.contributor.authorPrestrud, Åse Marit
dc.date.accessioned2012-10-30T08:01:15Z
dc.date.available2012-10-30T08:01:15Z
dc.date.issued2012-10-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161305
dc.description.abstractHvilken forståelse har menighetspresten av sørgesamtalens funksjon og sin egen rolle i møte med de etterlatte etter dødsfall, og hvilke konsekvenser får dette for samtalen. Jeg vil undersøke hvordan menighetsprestene selv forstår sørgesamtalens funksjon, sin egen rolle og dens innvirkning på samhandlingen med de etterlatte etter dødsfall. Jeg tenker at disse ulike momentene har påvirkning på hverandre. Utgangspunktet mitt var at jeg ville se på prestens selvforståelse i sørgesamtalen. Det ble etter hvert klart for meg at selvforståelsen henger sammen med prestens forståelse av sørgesamtalens funksjon i sin helhet. I neste trinn ble det viktig å se på hvordan prestens selvforståelse og forståelse av sørgesamtalens funksjon innvirket på sørgesamtalens interaksjon. Dette vil jeg komme tilbake til i drøftingskapittelet. Mine underproblemstillinger ble så formet: Hvilke mål har menighetspresten med sørgesamtalen? Hvordan blir målene oppnådd? Har menighetsprestene et reflektert forhold til sin rolle i sørgesamtalen? Hvilke behov bør sørgesamtalen ivareta? Hvordan tenker menighetsprestene om de sørgedes behov og ivaretakelsen av disse behovene i sørgesamtalen? Dette er problemstillinger jeg vil drøfte i oppgaven.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsjelesorgno_NO
dc.subjectsørgesamtalenno_NO
dc.subjectpresterollenno_NO
dc.titlePresten i sørgesamtalen : en empirisk studie av prestens forståelse av sørgesamtalens funksjon, og sin egen rolle i samtalenno_NO
dc.title.alternativeThe pastor in pastoral bereavement counseling - An empirical study of the function of pastoral bereavement counseling and the pastor's role in itno_NO
dc.typeSpesialavhandlingno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.source.pagenumber91no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record