Show simple item record

dc.contributor.authorFjøren, Morten
dc.date.accessioned2013-05-22T11:06:33Z
dc.date.available2013-05-22T11:06:33Z
dc.date.issued2013-05-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161301
dc.description.abstractTemaet for denne avhandlingen er gudsmetaforer, og hvordan disse metaforene påvirker våre gudsbilder. Jeg har valgt å dele oppgaven inn i to delproblemformuleringer, og en hovedproblemformulering. Jeg har valgt denne løsningen da jeg mener dette gjør fremstillingen ryddig og oversiktlig. Først av alt gjør jeg et grunnarbeid vedrørende selve begrepet metafor, og hvordan det brukes som virkemiddel i talen om Gud i bibelen. Den første delproblemformuleringen lyder derfor som følgende: Hva kjennetegner gudsmetaforer? Dette er en relativt kort innføring i både metaforbegrepet og gudsspråket i bibelen, med spesielt fokus på farsmetaforen. Dette er for å gi avhandlingen en plattform for prosessen videre med bruken av disse begrepene. Grunnlaget for den andre delproblemformuleringen baseres på en utlegging av faseteorien til James W. Fowler. Denne inndelingen av menneskets tros- og personutvikling bruker jeg, sammen med en generell religionpsykologisk teori, til å gi en beskrivelse på hvordan menneskets utvikling, i ulike faser, er med på å påvirke deres tro og gudsbilde. Min andre delproblemformulering er derfor følgende: Hva kan Fowlers faseteori, og generell religionspsykologi, si om barn og unges utvikling av egen tro og gudsbilde? Jeg svarer på dette ved først å gi en innføring i Fowler og hans forskning, og ved å presentere hans faseteori. Deretter vil jeg med hjelp av den religionpsykologiske litteraturen jeg har tatt for meg, finne ut hva som kjennetegner den aktuelle utviklingen hos barn og unge.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectGudno_NO
dc.subjectMetaforerno_NO
dc.subjectgudsbilderno_NO
dc.subjectBarnno_NO
dc.subjectReligionspsykologino_NO
dc.subjectUngdomno_NO
dc.titleVår Far i himmelen : teologisk og religionspsykologisk drøfting av gudsmetaforen far, med spesielt henblikk på kirkens møte med barn og ungeno_NO
dc.typeSpesialavhandlingno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Developmental psychology: 265no_NO
dc.source.pagenumber54no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record