Show simple item record

dc.contributor.authorTørressen, Kristoffer Lønning
dc.date.accessioned2013-05-24T10:27:37Z
dc.date.available2013-05-24T10:27:37Z
dc.date.issued2013-05-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161291
dc.description.abstractJeg skal i denne oppgaven gå inn i Hallvard Rieber-Mohns pendling mellom de to rollene, og derfor har jeg valgt en problemstilling som skal gi et innblikk i det: Hvordan kom rollene som pater og journalist til å prege hverandre i Hallvard Rieber-Mohns forfatterskap og virke? Denne problemstillingen er veldig åpen, men jeg snevrer den inn ved to underspørsmål som er utformet ved hjelp av noen sitater om Hallvard Rieber-Mohn. Disse underspørsmålene er slik: 1. På hvilken måte kan vi gjennom hans epistler og prekener finne uttrykk for at all menneskelig streben er ”veier til evangeliet”? 2. Hvordan kommer underliggende teologiske premisser frem når han i sine epistler og prekener kommenterer dagsaktuelle samfunnsspørsmål? Sitatene disse to underspørsmålene delvis er basert på kommer fra to av hans nære venner, Lars Roar Langslet og Arne Skouen. Begge disse kjente Hallvard Rieber-Mohn godt og er derfor en god kilde til å få innsikt i hans liv. Jeg har blitt inspirert av disse sitatene og formulert underspørsmålene slik fordi de tar opp interessante aspekter ved forholder mellom Hallvard Rieber-Mohn sine to roller.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectRieber-Mohn, Hallvardno_NO
dc.subjectPrekenerno_NO
dc.subjectForfatterskapno_NO
dc.titleJournalist av Guds nåde : en analyse av noen aspekter ved Hallvard Rieber-Mohns journalistiske og homiletiske forfatterskapno_NO
dc.typeSpesialavhandlingno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070::Other history: 089no_NO
dc.source.pagenumber63no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record