Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFjelstad, Siw
dc.date.accessioned2012-10-30T13:45:57Z
dc.date.available2012-10-30T13:45:57Z
dc.date.issued2012-10-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161283
dc.description.abstractJeg vil i denne studien med utgangpunkt i Nordahl Rolfsens lesebok forsøke å finne fram til verdier som vår nasjonale identitet har vært bygget på. I følge innledningen til Gyldendals faksimileutgave fra 1974 av lesebokens første del, ble leseboken fra den kom ut i 1892 og fram til midten av 1950, utlevert i over 8 millioner enheter til skolene rundt i landet. Det gjør leseboken til den mest betydningsfulle serien av skolebøker i Norge. En bok som så mange barn har holdt i hånden gjennom flere generasjoner, må ha betydd noe mer utover det at tekstene skulle få barna til å lese? Hva de ulike tekstene kan ha betydd for hvert enkelt barn gjennom tidene, vil vanskelig la seg svare på, men ved å bli bedre kjent med Nordahl Rolfsens intensjon for leseboken, lesebokens kontekst og ved å sette lesebokens tekster under lupen, vil vi kunne finne ut noe om de verdier som i følge Nordahl Rolfsen skulle prege en nasjonal identitet? Denne studien vil derfor være både kontekstorientert og tekstorientert. Metoden som vil bli benyttet ligger nært opp til det som i dag går under betegnelsen nyhistorisme. Denne metoden gir en litterær tilnærmingsmåte, hvor jeg ved å gå til tekstene skal kunne gjenkjenne biografiske, historiske, samfunnsmessige og idéhistoriske forhold i tekstens samtid. Med tekstene skal konteksten komme til syne, og det er konteksten jeg vil forsøke å forstå. Ved å legge hovedvekten på tekstene og tekstenes kontekst, vil jeg i denne studien ikke forholde meg til resepsjonen av tekstene, det vil si hvordan leseboken er blitt lest.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectNordahl Rolfsens lesebokno_NO
dc.subjectNasjonal identitetno_NO
dc.subjectVerdierno_NO
dc.titleNordahl Rolfsens lesebok fra 1892 - dannelse til selvstendighet i et fellesskapno_NO
dc.title.alternativeNordahl Rolfsen's Reader from 1892 - education for independence in a communityno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283no_NO
dc.source.pagenumber120no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel