Show simple item record

dc.contributor.authorFøsker, Jørn Stian Randen
dc.date.accessioned2012-10-30T09:20:14Z
dc.date.available2012-10-30T09:20:14Z
dc.date.issued2012-10-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161275
dc.description.abstractOppgaven tar utgangspunkt i spørsmålet: hvilken rolle spiller religion i norsk statlig bistandspolitikk i dag. Dette er ment som et forsøk på å utvikle og danne mer systematisk kunnskap om et tema det er relativt lite etablert litteratur om. Det er valgt en kvalitativ tilnærming til feltet gjennom dokumentanalyse. Datamaterialet består primært av et utvalg av taler og artikler skrevet av utenriksminister Jonas Gahr Støre og avtroppende miljø – og utviklingsminister Erik Solheim fra de fikk sine ministerverv i 2005 og frem til i dag. Målet er å gjøre en vurderende analyse av innholdet i disse tekstene, gjennom følgende underspørsmål: - Hva skriver Støre og Solheim om religion og tro i de utvalgte tekstene? - Hvilken betydning har religion og tro for norsk bistandsarbeid i følge Støre og Solheim? - Hvordan blir sammenhengen mellom religion og politikk diskutert? - Er det i følge Støre og Solheim aktuelt å se på sammenhengen mellom religion og politikk i dag? Sentrale funn blir blant annet diskutert ut i fra om religion og politikk bør sees som to adskilte sfærer og om man må forstå religion for å forstå samfunnet og sosiale prosesser. Det blir også sett på hva som synes å fremme en bærekraftig utvikling og hvilket handlingsrom den norske modellen for bistand ser ut til å utspille seg innenfor. Et sentralt aspekt er hvorvidt denne diskusjonen kan sees som et tegn i tiden.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectReligionno_NO
dc.subjectBistandno_NO
dc.subjectPolitikkno_NO
dc.subjectNorgeno_NO
dc.titleReligion i norsk bistandspolitikk : et tegn i tiden?no_NO
dc.title.alternativeReligion in the Norwegian aid policy. A sign of times?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Religious science, religious history: 153no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO
dc.source.pagenumber61no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record