Show simple item record

dc.contributor.authorLende, Olav
dc.date.accessioned2013-05-22T11:27:41Z
dc.date.available2013-05-22T11:27:41Z
dc.date.issued2013-05-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161271
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på den midtre perioden i Bonhoeffers liv, en periode som sammenfaller med opprettelsen av Bekjennelseskirken. Bonhoeffer var en av bidragsyterne bak denne etableringen. Bakgrunnen for opprettelsen var behovet for en motvekt til den tyske kirke og i protest mot den teologiske utvikling som der gjorde seg gjeldene. Den tyske kirke gav sin tilslutning til Hitler regimet. Den teologi Hitler prøvde å påtvinge kirken ble akseptert uten store innvendinger. Hitlers fortolking og bruk av Jesus for å legitimere sine synspunkt krevde en reaksjon. I følge Robertson tok Bekjennelseskirken et oppgjør med denne teologiske utviklingen i kirken. Hovedinnvendingen til Bekjennelseskirken handlet om kirkens ensidige fokus i forkynnelsen av Jesus, der utelukkende den seirende Messias og oppstandelsen fikk plass, på bekostning av budskapet om at Jesus også var den lidende tjener som måtte bære menneskets synd og skyld, og dermed dø på korset. Denne reaksjonen på manglende helhet i forkynnelsen og forståelsen av Jesus, er noe en stadig kommer tilbake til i Bonhoeffers tanker og refleksjoner. I arbeidet med denne oppgaven kommer det tydelig frem at Bonhoeffer gir Kristi lidelse og død stor vekt. Fokuset Bonhoeffer har på lidelse finner en igjen i Paulus sin forkynnelse, der Paulus flere ganger henviste til Mark 10,45 For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. ”Den Messias Paulus forkynte, var altså den lidende Messias. En Messias som gav sitt liv for andre”. Videre er Bonhoeffers tanker om etterfølgelse og konsekvensene det har for den enkelte etterfølger, knyttet til Jesu egne ord i Matt 16,24 ”Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg”. Bonhoeffer fikk selv erfare at etterfølgelsens konsekvenser kan være kors og lidelse. På bakgrunn av dette får hans budskap om lidelse i etterfølgelse større gyldighet og gjennomslagskraft.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectBonhoeffer, Dietrichno_NO
dc.subjectKristologino_NO
dc.subjectEtterfølgelseno_NO
dc.titleKristologiske premisser for Bonhoeffers forståelse av etterfølgelse i "Nachfolge"no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.source.pagenumber51no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record