Show simple item record

dc.contributor.authorHjerpseth, Steinar
dc.date.accessioned2013-05-23T08:20:25Z
dc.date.available2013-05-23T08:20:25Z
dc.date.issued2013-05-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161251
dc.description.abstractTema for avhandlingen vil være å se nærmere på hvordan et bestemt fokus i rusbehandling kan ha innvirkning på resultatene. Det som gjør temaet interessant ut fra et teologisk perspektiv er at det er den åndelige dimensjonen ved programmet som vi skal se nærmere på betydningen av. Rusbehandling generelt er et stort og sammensatt behandlingsapparat innenfor vårt helsevesen. Mye skjer i et tverrfaglig samarbeid og det er en rekke både offentlige og private institusjoner som utgjør en sentral del av dette arbeidet. Som vi skal komme tilbake til så er det en kjensgjerning at også en åndelig dimensjon ved ulike behandlingsformer har vokst fram som en stadig mer aktuell og akseptert del av ulike program. Dette kan tenkes å ha sammenheng med at åndelige spørsmål generelt har fått en bredere plass i vårt samfunn i senere år, og at mange mennesker i mye større grad regner med en åndelig dimensjon i tilværelsen enn bare for ganske få år siden. AA`s tolvtrinnsprogram er jo i denne sammenhengen ikke et nytt behandlingsopplegg. Det ble utviklet i USA på 1930-tallet. Det er interessant å se hvordan et slikt behandlingsprogram, som har utviklet seg gjennom erfaring og utvikling hos brukerne selv, hvordan det kan ha betydning og gi resultater også i møte med mer faglige profesjonelle behandlingsmetoder.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectRusbehandlingno_NO
dc.subjectmetodismenno_NO
dc.subjecthelliggjørelseno_NO
dc.titleHvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360no_NO
dc.source.pagenumber81no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record