Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLindekleiv, Sunniva
dc.date.accessioned2012-10-25T14:55:17Z
dc.date.available2012-10-25T14:55:17Z
dc.date.issued2012-10-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161249
dc.description.abstractI denne oppgaven vil jeg se på Filioque – spørsmålet, og dets betydning for forholdet mellom øst – og vest – kirken. Filioque – doktrinen skapte en økumenisk konflikt mellom den østlige og den vestlige del av kristenheten, og konflikten fikk sitt gjennomslag i år 1054 med skismaet. Denne konflikten var riktignok et resultat av en lengre prosess, som begynte allerede i kirkens tidlige historie. I lys av dette har jeg valgt følgende problemstilling for denne oppgaven: Hva er noen av årsakene til at filioque - spørsmålet ble ansett som et sentralt problem i relasjonen mellom øst – og vest – kirken, før skismaet i 1054, og i hvilken grad spiller disse årsakene inn for den pågående økumeniske dialogen mellom Den katolske kirken, og de ortodokse kirkene?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectFilioqueno_NO
dc.subjectØstkirkenno_NO
dc.subjectVestkirkenno_NO
dc.subjectKonflikterno_NO
dc.subjectØkumenikkno_NO
dc.titleLæren om Filioque som økumenisk problem mellom Øst- og Vestkirkenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070::Other history: 089no_NO
dc.source.pagenumber74no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel