Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLydersen, Kamilla
dc.date.accessioned2012-09-18T07:49:49Z
dc.date.available2012-09-18T07:49:49Z
dc.date.issued2012-09-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161231
dc.description.abstractMitt forskningsobjekt er Den norske pinsebevegelse (heretter forkortet som PB).1 Avhandlingsprosjektet er todelt, og er en undersøkelse av både PBs nattverdsteologi samt en drøfting av PBs nattverdsteologi sammenlignet med utvalgte økumeniske dokumenter.2 I første del redegjør jeg for PBs nattverdsteologi, deretter søker jeg å finne slektskap eller teologiske paralleller mellom PB og ulike kirkesamfunn og andre teologiske strømninger. Ulike innspill fra pentekostale forskere vil bli benyttet der dette er relevant for å belyse materialet. Redegjørelsen av PB nattverdsteologi vil også forsøke å finne svar på hvorvidt det i PB finnes distinkte teologiske vektlegginger av nattverden. Etter å ha dannet meg et bilde av PBs nattverdsteologi, går jeg videre til andre delen av avhandlingen. Andre del er en sammenligning mellom PBs nattverdsteologi(er) og utvalgte økumeniske nattverdsdokumenter. Jeg vil la økumeniske dokumenter komme med innspill til PBs nattverdsteologi(er) der denne (disse) eventuelt krever videre drøfting eller presisering. De økumeniske innspillene jeg finner relevante og aktuelle til kompletterende perspektiver, vil særlig bli belyst.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectNattverdno_NO
dc.subjectPinsebevegelsenno_NO
dc.subjectØkumenikkno_NO
dc.titleVed Herrens bord : en undersøkelse av Den norske pinsebevegelses [sic] nattverdsteologi samt en drøfting av pinsebevegelses [sic] nattverdsteologi sammelignet med utvalgte økumeniske dokumenterno_NO
dc.title.alternativeAt the Lord's Table : a systematic theological analysis of the Norwegian Pentecostal Movement's view on the eucharist and a discussion of this view in conversation with some ecumenical documentsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.source.pagenumber89 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel