Show simple item record

dc.contributor.authorEngebretsen, Cato
dc.date.accessioned2012-03-26T13:12:23Z
dc.date.available2012-03-26T13:12:23Z
dc.date.issued2012-03-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161205
dc.description.abstractJeg har i denne avhandlingen jobbet ut i fra problemstillingen: Justin Martyrs anvendelse av offerterminologi og tenker det både tide men en oppsummering og noen konkluderende ord. Jeg begynte med å redegjøre for aktuelle greske offertermer som man kunne finne i Justin tekster. Deretter fant jeg ut hvor og i hvilken sammenheng Justin anvendte disse termene og fant fire hovedlinjer som skilte seg: 1. anti jødisk offerpolemikk, 2. Hellenistisk offerpolemikk. 3. Jesus Kristus som offer og 4. Det kristne offeret forstått i åndelige kategorier eller definert som nattverdselementene. Av disse valgte jeg å avgrense meg til å se nærmere på hvordan Justin bruker GT-lige offertermer i forhold til den kristne gudsdyrkelsen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectJustinus Martyrno_NO
dc.subjectOfferno_NO
dc.subjectNattverdno_NO
dc.titleJustin Martyrs anvendelse av gammeltestamentlig offerterminologino_NO
dc.title.alternativeJustin Martyr's use of Old Testament sacrificial terminologyno_NO
dc.typeSpesialavhandlingno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.source.pagenumber54no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record