Show simple item record

dc.contributor.authorMæland, Elisabeth
dc.date.accessioned2013-07-09T07:29:48Z
dc.date.available2013-07-09T07:29:48Z
dc.date.issued2013-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161139
dc.description.abstractDet er mange måter å arbeide med tilknytningsteori og bønn på. I min oppgave fokuserer jeg på forholdet mellom tilknytning og opplevd relasjon til Gud i forbindelse med personlig bønn. Dette forholdet kan en nærme seg på ulike måter. En måte er å se på det som skjer og oppleves i forbindelse med personlig bønn. En annen måte er å søke å forstå og kjenne tilknytningsmønsterets historie og funksjon i personens liv. Begge måtene har verdi teologisk og psykologisk, og begge måtene påvirker hverandre gjensidig. Å arbeide med den opplevde relasjonen til Gud i forbindelse med personlig bønn kan påvirke tilknytningsmønsteret. Motsvarende kan det å arbeide med tilknytningsmønsteret påvirke opplevelsen av relasjonen til Gud i forbindelse med personlig bønn. Hva som må til for å bevege seg fra utrygg til trygg opplevelse av relasjonen til Gud og endre tilknytningspersoner, beskrives i relasjonell psykodynamisk sammenheng som korrigerende relasjonelle erfaringer. I følge tilknytningsteorien kan slike erfaringer skje gjennom hele livssyklusen, her for eksempel i forhold til Gud. Erfaringen av forutsigbarhet og lydhørhet er det som muliggjør korrigerende relasjonelle erfaringer og dermed endring av tilknytningsmønster. Av dette har jeg formulert følgende hovedproblemstilling for min oppgave: Hvordan kan vi forstå sammenhengen mellom tilknytningserfaring og den opplevde relasjonen til Gud i bønn?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectbønnno_NO
dc.subjectTilknytningsteorino_NO
dc.subjectGudno_NO
dc.titleTilknytning og bønn : en studie av sammenhenger mellom tilknytningserfaring og opplevd relasjon til Gud i bønnno_NO
dc.title.alternativeAttachment and Prayer A critical analysis of relationships among attachment experiences and perceived relation to God in prayer.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Christianity studies: 152no_NO
dc.source.pagenumber84no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record