Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHystad, Elisabeth
dc.date.accessioned2013-07-09T09:14:29Z
dc.date.available2013-07-09T09:14:29Z
dc.date.issued2013-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161133
dc.description.abstractI denne avhandlingen har jeg ønsket å se på gjestfrihetsmotivets betydning for menneskers beskrivelse av sitt møte med Sjømannskirken. I den teoretiske delen har jeg fordypet meg i litteratur for å finne ut hva som ligger i begrepet gjestfrihet, og jeg har belyst begrepet fra ulike faglige perspektiver, innledningsvis både lingvistisk, etisk og historisk. Det bibelske og ekklesiologiske perspektivet har hatt betydning for forståelsen av gjestfrihetsmotivet innenfor konteksten av problemstillingen. Gjestfri er den som gjerne tar imot gjester og steller godt med dem, og gjennom arbeidet med teorien har jeg funnet at særtrekk for genuin gjestfrihet er at den ønsker velkommen, den tar imot den fremmede, den er relasjonell og den inviterer til fellesskap. Den kristne gjestfriheten er forankret i bibelen, og inkluderer de trengende og utstøtte – de som ikke kan gjengjelde tjenesten. Gjestfriheten er raus og inkluderende, og den forventer ikke noe i retur. I arbeidet med analyse av det empiriske materialet har jeg lagt hovedvekt på å finne innholdet i informantenes beskrivelse av sitt møte med Sjømannskirken, og har sett at på tross av informantenes ulike ytre omstendigheter kan innholdet i kontakten knyttes til de samme temaene. Det som samlet sett har vært viktig i kontakten med Sjømannskirken har vært måten de er blitt ønsket velkommen på, praktisk hjelp, at de har opplevd nærvær, tilstedeværelse, fellesskap, trygghet og troverdighet. Gjennom drøftingen har jeg sett at disse momentene på ulike måter samsvarer med funn fra teorien. Hvilken betydning har gjestfrihetsmotivet for menneskers beskrivelse av sitt møte med Sjømannskirken? Jeg mener å ha vist gjennom drøftingen av dette at gjestfrihetsmotivet har avgjørende betydning for hvordan mennesker beskriver sitt møte med Sjømannskirken. De teoretiske momentene av gjestfriheten; at den ønsker velkommen, er relasjonell og inviterer til måltid og fellesskap, gjenfinnes alle i informantenes beskrivelser av møtene med Sjømannskirken.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectSjømannskirkenno_NO
dc.subjectGjestfrihetno_NO
dc.titleHvilken betydning har gjestfrihetsmotivet for menneskers beskrivelse av sitt møte med Sjømannskirken?no_NO
dc.title.alternativeWhat significance does the focus on hospitality have in people's description of their impression upon having met The Seamen's Church?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.source.pagenumber62no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel