Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØlstad, Anne
dc.date.accessioned2011-10-21T08:50:10Z
dc.date.available2011-10-21T08:50:10Z
dc.date.issued2011-10-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161125
dc.description.abstractProblemstillingen kan utkrystalliseres i følgende spørsmål: Hvordan kan erotismen begrunnes som overskridelse og veien til det hellige? Og hvordan er vilkårene for overskridelse for det moderne mennesket? I kapittel 2 vil jeg presentere elementer fra George Batailles erotismeteori som en teoretisk ramme for å finne svar på dette. Dette leder over til kapittel 3, som er en nærlesning av romanen Tjuendedagen av Geir Gulliksen i lys av teorielementene fra forrige kapittel. Spørsmålet er her: Svarer den overskridelse som skildres i Gulliksens roman til Batailles teorier om erotismen? Jeg vil se på framstillingen av romanens personer, den samfunnsmessige kontekst de befinner seg i, og deres lengsler og begjær. Deretter vil jeg belyse skildringen av overskridelsen i form av et 20 dagers trekantforhold, og hvordan overskridelsens slutt (tjuendedagen) beskrives og forstås. I kapittel 4 vil jeg diskutere om de erotiske overskridelsene i Tjuendedagen svarer til den hellighetserfaring som proklameres i Erotismen. Er det sider ved samfunnet ved årtusenskiftet som gjør overskridelsen umulig? Skal man tolke romanen som en mistrøstig og pessimistisk kritikk av et samfunn der ingen egentlige grenser finnes, eller som en illustrasjon av festivalens (og eventuelt offerets) nødvendighet for opprettholdelsen av et friskt kosmos, av arbeidets og rasjonalitetens verden?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectNorsk skjønnlitteraturen_US
dc.subjectGulliksen, Geiren_US
dc.subjectTjuendedagenen_US
dc.subjectBataille, Georgeen_US
dc.subjectErotismenen_US
dc.title"Det er den draumen- " - overskridelsen - en erfaring av det hellige? En nærlesning av noen motiver i Geir Gulliksens roman "Tjuendedagen" i lys av George Batailles "Erotismen"en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151en_US
dc.source.pagenumber72en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel