Show simple item record

dc.contributor.authorEdland, Einar Eidsaa
dc.date.accessioned2012-09-17T09:00:05Z
dc.date.available2012-09-17T09:00:05Z
dc.date.issued2012-09-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161088
dc.description.abstractHva som kjennetegner sjelesorgen egenart og den konkrete utformingen av denne, har gjennom den kristne menighets historie variert i takt med endringer i sosiale og kulturelle kontekster. Sjelesorgen er både kirkelig forankret og den er markant kontekstuell. Spørsmålet blir derfor hvilke muligheter og utfordringer den postmoderne kultur stiller sjelesorgen ovenfor? Hvordan kan vi tolke sjelesorgens egenart på en måte som er teologisk fruktbar og eksistensielt bærekraftig? I forlengelsen av det overnevnte vil jeg undersøke hvilke muligheter bruken av narrativ teori gir med henblikk på utformingen av sjelesørgerisk livstolkning i møte med den postmoderne situasjonen. Spesielt vil oppmerksomheten bli rettet mot de utfordringer det knytter seg til etableringen av en avklart og bærekraftig selvforståelse under de rådende kulturelle forhold.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectIdentitetno_NO
dc.subjectSjelesorgno_NO
dc.subjectPostmodernismeno_NO
dc.titleSjelesorg i møte med en postmoderne identitetsproblematikk : en analyse og drøfting av narrativ teori i sjelesorgno_NO
dc.title.alternativePastoral care and dilemmas of identity in a postmodern context : an analysis and discussion of narrative theory in pastoral counselingno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Personality psychology: 264no_NO
dc.source.pagenumber73no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record