Show simple item record

dc.contributor.authorSynnes, Ronald Mayora
dc.date.accessioned2011-10-19T09:02:29Z
dc.date.available2011-10-19T09:02:29Z
dc.date.issued2011-10-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161000
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er ungdoms religiøsitet. Mer konkret er jeg opptatt av hvordan et utvalg unge kristne og muslimer i det flerkulturelle Oslo forstår sin religiøsitet. Mye av medias fremstilling av innvandring og muslimer har bidratt til å forsterke et skille mellom majoritetsbefolkningen og minoriteter. En del forskning kan også ha bidratt til at skillene opprettholdes, ved å benytte kategorier som vestlig og ikke-vestlig, 2. generasjon innvandrer og lignende, og forholde seg til muslimer som en kategori som skiller seg fra majoritetsbefolkningen på sentrale områder. Hensikten med oppgaven er derfor å få innsikt i ungdommers religiøsitet i Oslo, og bidra til bedre forståelse av måten noen unge muslimer og kristne forholder seg til religion på i dag. Ved å se på informantenes kjønn og oppvekst håper jeg å få innsikt i noen religiøse forskjeller og likheter mellom unge kristne og muslimer. Slik håper jeg å bidra til nye måter å se religiøsitet på, på tvers av religiøse og etniske skillelinjer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectReligiøsiteten_US
dc.subjectUngdomen_US
dc.titleReligiøsitet blant unge muslimer og kristne i Oslo : en komparativ analyse av åtte unge muslimer og kristnes fortellinger i et kjønnsperspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Religious science, religious history: 153en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220en_US
dc.subject.nsiKristneen_US
dc.subject.nsiMuslimeren_US
dc.subject.nsiKjønnen_US
dc.subject.nsiOsloen_US
dc.source.pagenumber136en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record