Show simple item record

dc.contributor.authorEikaas, Åsulv Wergeland
dc.date.accessioned2011-10-19T08:54:19Z
dc.date.available2011-10-19T08:54:19Z
dc.date.issued2011-10-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/160958
dc.description.abstractJeg har i denne avhandlingen hatt følgende problemstilling som utgangspunkt: Hvordan forestiller Levinas seg gudsbegrepets tilknytning til ansvar, kjærlighet og nåde? I hvilken grad kan dette sies å fange opp den erfarte rikheten og godheten ved det mellommenneskelige? Jeg har videre søkt å presisere og begrense undersøkelsen med følgende underproblemstillinger: 1) Hvordan konstituerer Levinas subjektiviteten som ansvar? 2) Hva kjennetegner Levinas gudsforståelse? 3) Hvorfor foretrekker Levinas å tale om Gud som kallet til ansvar fremfor Gud som kjærlighet og i hvilken grad kan det sies at vi finner en guddommelig form for nåde i tenkningen hans? Finnes det grunner for å revurdere denne forståelsen?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectFilosoferen_US
dc.subjectFrankrikeen_US
dc.titleGud og ansvar : en religionsfilosofisk analyse av gudsbegrepets tilknytning til ansvar, kjærlighet og nåde i filosofien til Emmanuel Levinasen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151en_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160::Philosophy: 161en_US
dc.subject.nsiReligionsfilosofien_US
dc.subject.nsiGudsbegrepen_US
dc.subject.nsiTeologien_US
dc.source.pagenumber124en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record