Show simple item record

Peer reviewed

dc.contributor.authorRøsæg, Nils Aksel
dc.date.accessioned2010-04-23T12:43:51Z
dc.date.available2010-04-23T12:43:51Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationHalvårsskrift for praktisk teologi, 2008, no 2, p. 62-75en_US
dc.identifier.issn0800-6857
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/160894
dc.description.abstractBidraget undersøker fire viktige aspekter ved Paulus’ teologiske konstruksjonsarbeid. Disse fire aspektene er valgt fordi de er vesentlige i ny nytestamentlig forskning, og svarer på spørsmålet: Kan det sies noe kort om det som foregår i Paulusforskningen nå? De er også valgt fordi de er grunnleggende viktige i det tverrfaglige hermeneutiske arbeid som berører både praktisk og systematisk teologi. Dertil er de allment sentrale for feltet kirke-samfunn-kultur. De fire områdene er: 1. sosiale problemstillinger 2. spørsmålet om teologiske språkformer og endringer hos apostelen, 3. en tilnærming fra fortellingsanalyse, og 4. en retorisk tilnærming. Henger disse fire sammen hos Paulus? Funnene og tesen fra de fire undersøkte områdene er at Paulus er uventet nyskapende, og det på flere felt. Han kan langt mer sakssvarende kan sees som en revolusjonær radikal enn som en reaksjonær rabbi eller en borgerlig romer. Egentlig passer likevel ingen av disse to ytterlighetene. Undersøkelsen gir noen overveielser om hvordan Paulus’ profil kan være fruktbar for praktisk teologisk arbeid i dag. Apostelen er ikke et problem, slik man ofte tenker. Han er mer et case-studium som virkelig viser oss mange interessante praktisk-teologiske problemstillinger og muligheter.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherLuther Forlagen_US
dc.subjectPaulusen_US
dc.subjectPaulusforskningen_US
dc.subjectpraktisk teologien_US
dc.subjectDet Nye Testamenteen_US
dc.titleHvem er egentlig Paulus - reaksjonær rabbi eller raus radikaler? : fire blikk inn i et praktisk teologisk verksteden_US
dc.titlePeer reviewed
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer reviewed
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record