• Ungdommer i Jehovas vitners syn på demokrati og likestilling 

      Flølo, Anita (Master thesis, 2020)
      Denne avhandlingen har tatt utgangspunkt i problemstillingen: Hvilket syn på verdier i opplæringslovens formålsparagraf har ungdommer fra Jehovas vitner, og hvordan begrunner de disse? For å avgrense avhandlingen har jeg ...