• Bålsamtalen : samtaler i et eget univers 

      Lomme, Ole-Jonny Kleveland (Master thesis, 2022)
      Denne avhandlingen søker etter hvilke faktorer som ligger til rette for at dype samtaler og betroelser kan skje rundt leirbålet. Dette temaet baserer seg på erfaringer fra speideren, hvor samtalene rundt bålet kan bli ...