• Her er det meningen at jeg skal være 

      Syverstad, Inger Marie (Master thesis, 2022)
      Resultatene fra denne avhandlingen viser at det utvalgte inventaret er formidlere av læring for barn og småbarnsfamilier, og at de lærer at de er inkluderte gjennom et tilrettelagt inventar. Observasjonene peker på at ...