• Planlegging av undervisning og improvisasjon 

      Steinsland, Thomas (Master thesis, 2017)
      Oppgaven tar for seg læreres forhold til planlegging av undervisning og improvisasjon. Lærere gir uttrykk for at de ofte må improvisere i undervisningen fordi de ikke har forberedt seg godt nok. Denne oppgaven ser på hvordan ...