• En tunnel i vår framtid 

   Tangen, Susanne (Master thesis, 2021)
   I 1961 skrev Alice Glaser science fiction- novellen The Tunnel Ahead. Handlingen er lagt til New York, 2106. Samfunnet bærer preg av trengsel og mangel på naturressurser grunnet sterk overbefolkning. Myndighetene har funnet ...
  • Fred midt i kaoset: en fortolkende fenomenologisk studie av kristne kvinners skilsmissesorg 

   Væring, Mirjam (Master thesis, 2017)
   Avhandlingen utforsker kristne kvinners sorgbearbeidelse etter skilsmisse. Studien er utformet etter fortolkende fenomenologisk analyse (IPA) som metode, og er en empirisk undersøkelse hvor fem kvinner er intervjuet etter ...