• Messesang : momenter til en teologisk begrunnelse 

      Risung, Kristian Finn (Spesialavhandling, 2011-10-18)
      Den endelige konklusjonen på messesangens teologiske støtte og funksjon er nok ikke gitt denne oppgaven å svare på. Men som et bidrag til spørsmålsstillingen konkluderer oppgaven med at messesangen har støtte i flere ...