• Magnus B. Landstad : kirkelig salmedikter i romantikkens tid 

      Bjørnå, Astri (Master thesis, 2011-10-19)
      Problemstillingen i denne oppgaven handler om spenningsforholdet mellom Landstad som samfunnsmenneske, kirkelig poet og salmebokforfatter i en tid som var preget av betydelige kirkelige og kulturelle spenninger. Jeg vil ...