• Mor Teresa 

      Nilsen, Zenaida Kalaj (Master thesis, 2011-10-20)
      Jeg startet oppgaven om Mor Teresa med en kort presentasjon om bakgrunn og motivasjon for oppgaven. Her gir jeg en kort presentasjon av hennes livsstil. Hva hun stod for her i livet. Hvordan hun levde i virkeligheten. ...