• En livssynsanalyse av den nasjonalsosialistiske verdensanskuelse 

      Hunsbedt, Sindre Eidhammer (Master thesis, 2010-01-05)
      Avhandlingens tema er en livssynsanalyse av den nasjonalsosialistiske verdensanskuelse, og med utgangspunkt i denne analysen skal jeg forsøke å plassere nasjonalsosialismen inn i en livssynstradisjon. Med nasjonalsosialisme ...