• «Taushetens tale» : i skyggen av Holocaust 

      Kleppe, Inger Støen (Master thesis, 2023)
      Problemstilling: Hovedkilden til denne oppgaven er en bok med tittelen Vi snakket ikke om Holocaust. Mor, jeg og tausheten. Boken er skrevet av Irene Levin og ble utgitt i 2020. Oppgaven er utarbeidet med utgangspunkt i ...