• Læren om Filioque som økumenisk problem mellom Øst- og Vestkirken 

      Lindekleiv, Sunniva (Master thesis, 2012-10-25)
      I denne oppgaven vil jeg se på Filioque – spørsmålet, og dets betydning for forholdet mellom øst – og vest – kirken. Filioque – doktrinen skapte en økumenisk konflikt mellom den østlige og den vestlige del av kristenheten, ...