• Euroislam på nett : Islamnet.no og islam.no i et euroislamsk lys 

      Wolla, Linda (Master thesis, 2018)
      Denne avhandlingen har gjort rede for hva som ligger i euroislam med utgangspunkt i Tariq Ramadan og Bassam Tibis teorier. I tillegg har jeg undersøkt noen ideer omkring hva som ligger i begrepet islamsk humanisme, med ...