• Blenkinsopps sekthypotese : ei kritisk vurdering 

      Wang, Tobias (Master thesis, 2022)
      Joseph Blenkinsopp (1927–2022) utarbeidde ein sekthypotese der han såg ein samanheng mellom Esra, Tritojesaja og Qumran-samfunnet. Sekthypotesen har okkupert eit slags ingenmannsland i faget, der han har halde seg gåande ...