• Den smale vei og den trange port : om A. O. Vinje og kristenarven 

      Fjågesund, Frede Mandt (Master thesis, 2020)
      Hensikten med denne oppgaven er å belyse en utvikling vi som arbeider i kirke og menighet merker tydeligere så å si fra dag til dag: at det religiøse i vår tid blir trengt stadig mer i bakgrunnen. Kort: Vi merker ...